تمرینات فارتلک در آمادکی کوهنوردان – دوچرخه سواران کوهستان – اسکای رانر ها وو..

🔴 تمرینات فارتلک در آمادکی کوهنوردان - دوچرخه سواران کوهستان - اسکای رانر ها وو.. 🔴 تمرینات فارتلک یکی از انواع تمرینات هوازی است که...

ادامه مطلب

روش های جمع کردن ( تا کردن و بسته بندی ) انواع پوشاک کوهنوردی و طبیعت گردی

🔴 برای هر کوهنورد و طبیعت گردی جاگذاری و جمع کردن پوشاک و لوازم کوهنوردی یکی از مهمترین کارها می باشد که برای کاهش حجم باید نکاتی را مد...

ادامه مطلب