فله-توچال-ایران

شناخت قله توچال با یکی از طویل ترین خطوط تله کابین جهان

موقعیت جغرافیایی قله: توچال اسم قله ای در شمالی ترین قسمت تهران است که ارتفاع ان ۳۹۶۲ متر از سطح دریا محاسبه شده است، این قله بخشی از ...

ادامه مطلب