مدیریت نقاط حساس بدن در زمستان و ارتفاعات و استفاده صحیح از پوشاک و تجهیزات

با توجه به استفاده صحیح و به موقع از پوشاک در صعودهای زمستانی و محیط های سرد و ارتفاعات و همچنین؛ گرم و در حالت م...

ادامه مطلب