آدرس فروشگاه

تهران

انتهای اشرفی اصفهانی

چهار دیواری,  سیمون بولیوار خیابان اقبالپور؛

کوهسار سوم مرکزی پلاک یک واحد -۱

کد پستی: ۱۴۷۷۷۶۵۷۵۳

ایمیل: Edoman.Eshop@gmail.com

تلفن: ۴۴۸۰۹۴۵۶ (۰۲۱)

تلفن: ۴۴۸۰۶۸۲۱ (۰۲۱)

تلفن: ۴۴۸۰۶۸۳۶ (۰۲۱)

ساعت کاری فروشگاه

شنبه تا پنج شنبه: ۱۱ صبح یکسره الی ۲۱شب

تمامی روزهای تعطیل هفته به غیر جمعه ها فروشگاه دومان باز می باشد .