طبیعت گردی

آشنایی با دره ها – کوه ها و آتش فشان های سیاره ی مریخ

? آشنایی با دره ها – کوه ها و آتش فشان های سیاره ی مریخ

? شاید بتوان گفت بزرگترین عمیق ترین و عریض ترین دره ها و بزرگترین و مرتفع ترین قله ها و آتش فشان ها که بشر توانسته از وجودشان مطلع  باشد در سیاره ی مریخ قرار دارند که در مقیاس با کوه ها دره ها و قله های سیاره زمین کوتوله هایی بیش نیستند

? در این مقاله مقیاس ها / ارتفاع و اطلاعاتی شگفت انگیز را خواهید خواند

? دره ها: دره ی والیس مارینریس؛ این دره که ۵ مرتبه عمیق تر و ۱۰ مرتبه عریض تر از ( گرند کانیون ) روی زمین است؛ مانند زخم عمیقی روی سطح مریخ دیده می شود

? این دره به افتخار فضاپیمای ( مارینر ) نام گذاری شده که اولین بار آن را کشف کرد

? والیس مارینریس مجموعه ای از دره های نشستی گسترده است که تقریبا ۲۰ درصد از استوای مریخ را پوشانده اند؛ با این که ( دره ی نشستی بزرگ ) روی زمین بر اثر حرکت صفحات زمین شناختی به وجود آمده؛ ( والیس مارینریس ) احتمالا چند میلیارد سال قبل و بر اثر بالا آمدن و بعد فرو ریختن پوسته ی ثابت مریخ ایجاد شده است؛ از آن موقع تا کنون تعداد زیادی مریخ لرزه؛ برخورد شهاب سنگ و  سیلاب باعث لغزش های متعدد در دیواره ی دره شده و آن را عریض تر کرده است؛ به این ترتیب یکی از چشمگیرترین مناطق منظومه ی شمسی به وجود آمده است.

? والیس مارینیس بزرگترین مجموعه ی دره؛ در منظومه ی شمسی است؛ گرند کانیون که بزرگترین و عریض ترین دره در روی زمین است؛  به راحتی در یکی از دره های فرعی آن جا می شود.

? کل طول مجموعه دره والیس مارینیس  ۴۰۰۰ کیلومتر / با عرض ۲۹ کیلومتر / و عمق ۱/۸ کیلومتر می باشد.

? کوه ها و آتش فشان های مریخ:
? قسمت اعظم مریخ را مناظر آتش فشانی پوشانده است؛ آتش فشان های عظیم بزرگترین ها در کل منظومه ی شمسی بر فراز جریان های گدازه ای پهناور و دشت های آتش فشانی عظیم قد کشیده اند.

? کوه های تارسیس: آتش فشان های نزدیک به برآمدگی تارسیس آن قدر بزرگند که از دور روی سطح کروی مریخ دیده می شوند؛ سه آتش فشان تارسیس روی خطی در امتداد فلات آتش فشانی سیاره کشیده شده اند و قله های آن ها ۷۰۰ کیلومتر از هم فاصله دارند؛ کوه المپ که بزرگترین آتش فشان مریخ است فقط کمی با لبه ی غربی این فلات فاصله دارد؛ با این که برآمدگی تارسیس بسیار باستانی است و احتمالا باید از ۳/۷ میلیارد سال قبل وجود داشته باشند؛ اما چند نمونه از جوان ترین جریان های گدازه ی سیاره را می توان روی آن یافت.

? مقایسه ی ابعاد:
? بزرگترین آتش فشان های مریخ واقعا غول آسا هستند؛ ( مانوآ لوآ ) بزرگترین کوه آتش فشانی زمین از لحاظ پایه و حجم؛ در برابر چهار آتش فشان بزرگ تارسیس کوتوله ای بیشتر نیست؛ آتش فشان های مریخ هر کدام چند صد کیلومتر عرض دارند و ارتفاعشان هم بین ۱۴ تا ۲۲ کیلومتر متغییر است؛ چند صد میلیون سال طول کشیده است تا آن ها چنین ابعادی را پیدا کنند.

? ارتفاع چهار کوه و قله ی مریخ
? کوه قله ی المپ  ۲۲ کیلومتر ارتفاع
? کوه قله ی آسکاروس ۱۸ کیلومتر
? کوه قله ی آرسیا ۱۶ کیلومتر
? کوه قله ی پاوونیس ۱۴ کیلومتر

? کوه قله ی المپ:
? بزرگترین آتش فشان منظومه ی شمسی قله ی کوه المپ است که ۲۲ کیلومتر بر فراز دشت های مریخ قد کشیده است؛ اینجا بلندترین نقطه ی مریخ است اما آن قدر پهناور است که اگر کسی روی قله اش فرود بیاید؛ نمی تواند انتهای کناره های کم شیب آن را ببیند.

? کوه المپ که تقریبا به اندازه ی فرانسه است؛ ۶۱۰ کیلومتر عرض دارد؛ این کوه در عرض چند میلیون سال و بر اثر و بر اثر جریان های متوالی گدازه که روی هم تلنبار شده اند به این ارتفاع رسیده است.

? کالدرای قله حدود ۶۰ کیلومتر عرض دارد؛ در این دهانه حداقال ۶ دهانه ی فرعی وجود دارد

? کوه قله ی المپ مریخ تقریبا سه برابر کوه اورست روی زمین ارتفاع دارد.

? دمای سطح مریخ تا منفی ۱۴۳- درجه ی سانتی گراد هم پایین می آید.

? ابرهای غبار روی مریخ تا ۱۰۰۰ متر ارتفاع دارند و گاهی تا چند هفته دوام پیدا می کنند.

? این ها فقط بخش هایی کوتاه از شگفتی های بیرون از کره ی زمین در منظومه ی شمسی و سیاره مریخ می باشد.

مطالب مرتبط